ดนตรีและอาวุธ

ดนตรีและอาวุธ
ทั้งมนุษย์ คำพูดจา
สี่นี้นักปราชญ์ว่า
มีคุณค่าที่คนใช้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ เม.ย.๒๕๖๒