คิดทำแต่ความดี

ญาติ มิตร ทรัพย์และยศ
ถึงจะหมดหรือไม่มี
คิดทำแต่ความดี
ก็สุขใจได้ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ เม.ย.๒๕๖๒