การทำทุจริต

อธรรมจะออกผล
เป็นกุศลหามีไม่
ตำแยปลูกอย่างไร
ก็ไม่กลายเป็นสำลี
การทำทุจริต
แม้จะคิดว่าทำดี
ก็ยากอย่างเหลือที่
จะให้มีความร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ เม.ย.๒๕๖๒