เคยถูก ผิดกันทั้งนั้น

ปราชญ์ว่าทุกชีวิต
เคยถูก ผิดกันทั้งนั้น
ตักเตือน อภัยกัน
สร้างสังคมให้ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ เม.ย.๒๕๖๒