เสือ สิงห์ที่ยิ่งใหญ่

เสือ สิงห์ที่ยิ่งใหญ่
แต่เป็นภัยแก่มุษย์
สุดท้ายต้องสิ้นสุด
หรือหนีหน้าเข้าป่าไพร
ผู้ที่คนเกลียดชัง
อย่าคิดหวังจะอยู่ได้
ผู้ที่คนรักใคร่
จึงจีรังและยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ เม.ย.๒๕๖๒