น้ำใจของคนดี

น้ำใจของคนดี
พร้อมยอมพลีทุกประการ
ชีวิต ทรัพย์ศฤงคาร
บรรณาการเพื่อความดี
ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์
ดีที่สุดนักปราชญ์ชี้
ความดีอื่นจากนี้
มักทำไว้ให้ตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ เม.ย.๒๕๖๒