ถ้าคนไร้ดวงจิต

ถ้าคนไร้ดวงจิต
ที่จะคิดกรุณา
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
ก็ไร้ค่าความเป็นคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ เม.ย.๒๕๖๒