ปัญญาทรัพย์สำคัญ

ปัญญาทรัพย์สำคัญ
อัศจรรย์กว่าทรัพย์ใด
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ เม.ย.๒๕๖๒