รัก ชังมีในใจ

รัก ชังมีในใจ
เป็นเหตุให้อคติ
ทำ พูด และดำริ
มักออกไปไกลจากธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ เม.ย.๒๕๖๒