หัวใจมากตัณหา

หัวใจมากตัณหา
เป็นเหตุมาแห่งผองภัย
สร้างทุกข์แก่กายใจ
ลุกลามไปถึงสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒