เสียชีพไม่เสียสัตย์

เสียชีพไม่เสียสัตย์
คุณสมบัติของคนดี
ใครทำได้อย่างนี้
เหล่าวิญญูท่านบูชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ มิ.ย.๒๕๖๒