มนุษย์ปรารถนาสุข

มนุษย์ทุกถ้วนหน้า
ปรารถนาสุขทั้งนั้น
แต่สุขที่ใฝ่ฝัน
เกิดไม่ได้โดยไร้ธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มิ.ย.๒๕๖๒