จุดยืนของมนุษย์

จุดยืนของมนุษย์
สำคัญสุดที่ความดี
มิใช่บนเก้าอี้
อันมีค่าราคาแพง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ มิ.ย.๒๕๖๒