เหว บ่ออยู่ข้างหน้า

เหว บ่ออยู่ข้างหน้า
ทั้งรู้ว่าจะเป็นภัย
ยังมุ่งเดินหน้าไป
ย่อมมิใช่บัณฑิตชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๒