สุข ทุกข์พระสอนว่า

สุข ทุกข์พระสอนว่า
ล้วนเกิดมาจากอารมณ์
เลือกรับแต่เหมาะสม
ก็สุขใจได้ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕. มิ.ย.๒๕๖๒