ติติงด้วยหวังดี

ติติงด้วยหวังดี
โดยไม่มีอคติ
นักปราชญ์ไม่ตำหนิ
แต่ท่านพร้อมยอมรับฟัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๒