ปัญหาแย่งชิง

ของกินมีอยู่น้อย
คนคอยกินมีมากว่า
จึงเกิดมีปัญหา
ความขัดแย้งแย่งชิงกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๒