ความคิดที่แตกต่าง

ความคิดที่แตกต่าง
มิได้สร้างปมปัญหา
แต่สร้างทางปัญญา
ถ้าอัตตาไม่บังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๒