อัตตวาทุปาทาน

อัตตวาทุปาทาน
ความยึดมั่นกับตัวตน
สุดยอดอกุศล
ที่ปิดบังทางปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มิ.ย.๒๕๖๒