ชีวิตเหมือนละคร

ชีวิตเหมือนละคร
มีบางตอนสุขหรรษา
บางตอนมีน้ำตา
ไหลนองหน้าทุกข์ระทม
ละครที่ร้องไห้
สุดท้ายได้ความสุขสม
ชีวิตที่ขื่นขม
มักไม่เป็นเช่นละคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๒