ตัณหาในหัวใจ

แม่น้ำลึกและกว้าง
ยังมีทางเต็มฝั่งได้
ตัณหาในหัวใจ
ถมเท่าไหร่ไม่รู้เต็ม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒