โปรดคิดดูสักนิด

ลาภ ยศย่อมมีค่า
ชั่วเวลามีชีวิต
โปรดคิดดูสักนิด
ว่าชีวิตอยู่กี่วัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๒