เมตตาจากหัวใจ

น้ำฝนตกจากฟ้า
ให้ประชาสืบชีพได้
เมตตาจากหัวใจ
ให้สังคมเกิดร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๒