ไม่มีใครยิ่งใหญ่จริง

น้ำมาปลากินมด
น้ำลดมดกินปลา
โบราณท่านเตือนว่า
ไม่มีใครยิ่งใหญ่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๒