คุณธรรมสร้างสัมพันธ์

ผลประโยชน์เชื่อมประสาน
เหล่าคนพาลให้รวมกัน
คุณธรรมสร้างสัมพันธ์
กระชับมิตรบัณฑิตชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒