ก้าวแรกที่ก้าวไป

ก้าวแรกที่ก้าวไป
แม้แสนไกลจากจุดหมาย
ก็ดีกว่ายืนตาย
ไม่มีจิตคิดก้าวเดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒