วัดกันด้วยปัญญา

เหล่าสัตว์ได้เป็นใหญ่
กำลังกายนั้นสำคัญ
มนุษย์ต่างจากนั้น
เขาวัดกันด้วยปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มิ.ย.๒๕๖๒