สังคมถึงทางตัน

สังคมถึงทางตัน
เวลานั้นท่านให้หา
คนดีมีปัญญา
ใจหาญกล้ามานำทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๒