ทรัพย์และยศ

ทรัพย์และยศมีมาก
สักเพียงใด
ก็ได้กินได้ใช้ในโลกนี้
ครั้นเมื่อถึงคราวตาย
กลายเป็นผี
สิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ พ.ค.๒๕๖๒