สมมุติบัญญัติ

สมมุติบัญญัติ
ชาวโลกจัดแต่งตั้งไว้
ปฏิบัติถูกต้องได้
ย่อมทำให้เกิดมงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ พ.ค.๒๕๖๒