ปรมัตถสัจจะ

ปรมัตถสัจจะ
ใครคิดจะนำมาใช้
สัทธาตั้งมั่นไว้
ในสัมมาทิฏฐิธรรม
ใช้แต่ปรมัตถ์
อาจจะพลัดพลาดถลำ
ประพฤติการบาปกรรม
ไร้มรรยาทขาดวินัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ค.๒๕๖๒