เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว

เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว
เป็นความชั่วโทษมหันต์
สังคมวิวาทกัน
ฆ่าความรัก สามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์

จจ.นฐ. ๑๑ พ.ค.๒๕๖๒