ความดีของมนุษย์

ความดีของมนุษย์
ประเสริฐสุดปราชญ์สอนว่า
คือความกรุณา
คิดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ พ.ค.๒๕๖๒