ทุกอย่างในโลกนี้

อาหารรสอร่อย
มากหรือน้อยอย่างไรนั้น
ความหิวเป็นสำคัญ
ใช่เครื่องปรุงจรุงใจ
ทุกอย่างในโลกนี้
ดีมากน้อยขนาดไหน
ที่คนเขาอยากได้
นั่นแหละหนาค่ามากมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ค.๒๕๖๒