ทุกคนมีตัณหา

ทุกคนมีตัณหา
คู่ใจมาแต่เกิดกาล
รู้จักบริหาร
ย่อมบันดาลสุขมากมี
ของกินและของใช้
ที่เกิดได้ในโลกนี้
ตัณหาเขาบอกชี้
และสั่งการบันดาลมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ พ.ค.๒๕๖๒