ใจเขาใส่ใจเรา

ใจเขาใส่ใจเรา
ไม่คิดเอาแต่ใจตน
การคิดทำร้ายคน
อาจดับไปจากใจเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ พ.ค.๒๕๖๒