จะอยู่ไหนตรองให้ดี

ช้างสารอยู่อรัญ
กายเขานั้นปานขุนเขา
อยู่ในกระจกเงา
กลับเหลือเท่ากับฝ่ามือ
ที่อยู่ท่านสอนไว้
อาจทำให้นามระบือ
หรืออาจทำให้สิ้นชื่อ
จะอยู่ไหนตรองให้ดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ค.๒๕๖๒