คนชั่วดูให้ดี

คนชั่วดูให้ดี
ก็อาจมีข้อคิดได้
เขาทำสิ่งใดไว้
ต่างอย่างไรจากเราทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ค.๒๕๖๒