ผู้โกศลกิจการ

ผู้โกศลกิจการ
ในด้านใด
มอบงานให้เขาทำ
ไปตามนั้น
ความรอบรู้กิจการ
นั้นสำคัญ
ช่วยความฝันเสร็จได้
ไม่อับปาง
ต้นกุหลาบปลูกไว้
เสียในป่า
ต้นยางนาปลูกไว้
ในกระถาง
ถึงแม้จะรอดตาย
ไม่วายวาง
ก็หมดทางโตใหญ่
ให้ชื่นชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ พ.ค.๒๕๖๒