ผู้เป็นอารยะ

ผู้เป็นอารยะ
นั้นต้องละวิหิงสา
มีใจกรุณา
ไม่คิดร้ายทำลายใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒