ปราชญ์ว่าความเป็นธรรม

ปราชญ์ว่าความเป็นธรรม
เป็นเหตุนำให้สังคม
ก้าวข้ามความระทม
เกิดสุขสมและร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ค.๒๕๖๒