สิ่งที่เอนไปมา

สิ่งที่เอนไปมา
โบราณว่าโค่นล้มง่าย
ทุกสิ่งตั้งตรงไว้
จึงจะได้ความมั่นคง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ พ.ค.๒๕๖๒