ร่างกายของมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์
ครั้นสุดท้าย
ล้วนต้องตายถูกเผา
เป็นเถ้าถ่าน
แต่ชื่อเสียงอยู่ไปได้อีกนาน
บนพื้นฐานชั่วดีที่ทำมา
ก่อนจะนอนควรคิดสักนิดหนึ่ง
ทำอย่างไรเราจึงจะมีค่า
โลกนี้คนเขายังบูชา
โลกหน้าเราได้ไปสวรรค์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ พ.ค.๒๕๖๒