ทั้งเทพและพระพรหม

ทั้งเทพและพระพรหม
ผู้อุดมด้วยบุญญา
ยังต้องมรณา
จากฟากฟ้ากันทุกองค์
มนุษย์ผู้เดินดิน
ไยไม่สิ้นความประสงค์
ยังเฝ้าแต่ลุ่มหลง
อยากจะอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ พ.ค.๒๕๖๒