สภา

สภาเขามีไว้
สำหรับให้เหล่าคนดี
ได้ใช้เป็นเวที
ปรึกษางานเพื่อบ้านเมือง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ พ.ค.๒๕๖๒