รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน

รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน
ครูอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนไว้
สังคมที่ไร้สุขลุกเป็นไฟ
เพราะคนไม่รู้ก่อความพอเพียง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ มิ.ย.๒๕๖๒