อารมณ์

อารมณ์นักปราชญ์ว่า
ยากนักหนาจะคุมได้
มนุษย์และสัตว์ร้าย
ยังคุมง่ายกว่าอารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ มิ.ย.๒๕๖๒