ศักดิ์ศรีของมนุษย์

ศักดิ์ศรีของมนุษย์
สำคัญสุดคือสัจจะ
คนดีย่อมไม่ละ
คำสัจจะที่ให้ไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓.มิ.ย.๒๕๖๒