อำนาจของตัณหา

อำนาจของตัณหา
พระสอนว่าแสนยิ่งใหญ่
ครอบงำทุกสิ่งได้
แม้จิตใจของพระพรหม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ มิ.ย.๒๕๖๒