น้ำใจของคนดี

น้ำใจของคนดี
พร้อมยอมพลีทุกประการ
ชีวิต ทรัพย์ศฤงคาร
บรรณาการเพื่อความดี
ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์
ดีที่สุดนักปราชญ์ชี้
สิ่งอื่นนอกจากนี้
ไม่จีรังและยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๒